NOSMO

 Nederlandse Organisatie voor Sociaal-Wetenschappelijk Methodologisch Onderzoek

 De NOSMO (Nederlandse Organisatie voor Sociaal-Wetenschappelijk Methodologisch Onderzoek) heeft tot doel de bevordering van het methodologisch onderzoek in Nederland ten behoeve van de sociale wetenschappen.
Zij tracht dit doel te bereiken door:

1.      de vorming en instandhouding van onderzoeksgroepen op deelterreinen van de methodologie van sociaal-wetenschappelijk onderzoek;

2.      het bevorderen van de verstrekking van middelen die nodig zijn als steun voor onderzoeksprogramma's of onderdelen daarvan voor de onderzoeksgroepen;

3.      het bevorderen van doelmatige samenwerking, co÷rdinatie en taakverdeling tussen wetenschappelijke onderzoekers

 4.      het bevorderen van de verspreiding van resultaten van wetenschappelijk onderzoek op de genoemde terreinen, onder meer via publicaties

 

IN MEMORIUM DR. FELIX GEYER

27 augustus 2020 bereikte ons een droevig bericht.
Felix Geyer die van 1980 tot 1995 secretaris was van de NOSMO is overleden.
In die functie was hij zeer actief en heeft aan het toenmalig reilen en zeilen van de NOSMO een wezenlijke bijdrage geleverd. Wij waren en zijn daar hem zeer dankbaar voor. Daarnaast heeft  Felix Geyer nationaal en internationaal aan de weg getimmerd met het organiseren van conferenties en het schrijven en redigeren van publicaties op het gebied van vervreemding, systeemtheorie en (socio)cybernetica zoals blijkt uit zijn indrukwekkend  curriculum vitae


NIEUW

In samenwerking met Alumnikring Andragologie

Universiteit van Amsterdam

Masterclass Maatschappelijke Complexiteit

Analyseren, begrijpen en aanpakken van Complexe Maatschappelijke Problemen.

september 2021 tot maart 2022

Geinteresseerd?

Programma folder met link om zich op te geven


CALL FOR PAPERS RC33 Cyprus September 2021
The 10th International Conference on Social Science Methodology (RC33)
September 7– 10, 2021, Nicosia, Cyprus

Special session Societal Complexity and Simulation


METHODOLOGENDAGEN EN EVENEMENTEN VAN AFGELOPEN JAREN

  

Dinsdag 10 oktober 09.00 -13.00 uur, 2017

Symposium:

The application of scientific methods and research results

in the social and medical sciences

In samenwerking met medewerkers van:

Afdeling Methoden & Statistiek, Faculteit Sociale Wetenschappen, Universiteit Utrecht

Powerpoints van Voordrachten

Prof. dr. Jim van Os

University Medical Centre Utrecht

Benchmarking in mental health: a dead end exercise disguised as 'ROM

Prof. dr. Wolfgang Stroebe

Groningen University

The value of multi-lab replication studies as a means of evaluating psychological theories

 

 

Woensdag 6 april 2015 09.00-17.00 uur

Studiedag Praktijkonderzoek en Cocreatie

Georganiseerd door:

Hogeschool van Amsterdam

Kring Andragologie van de Universiteit van Amsterdam

In samenwerking met NOSMO Onderzoeksgroep: Simulatie & Spel

Locatie:

Muller Lulofshuis, Wibautstraat 5a, Amsterdam

 

 

Dinsdag 22 september 2015 15.30-17.00 uur

Lezing Dorien DeTombe over Handling Societal Complexity

Naar aanleiding van het verschijnen van het boek

Handling Societal Complexity: A Study of the Theory and the Methodology of Societal Complexity and the COMPRAM Methodology

Verschenen bij Springer Verlag.

Georganiseerd door:

NOSMO Onderzoeksgroepen:

Simulatie & Spel

Methodologie voor Complexe Maatschappelijke Problemen

 

26 september 09.30 uur- 16.00 uur, 2014, Oudemanhuispoort, Amsterdam

NOSMO Onderzoeksgroepen: Simulatie & Spel EN Methodologie voor Complexe Maatschappelijke Problemen

SYMPOSIUM

in samenwerking met de UvA Alumnikring Andragologie

Onderzoek, modelbouw en (spel)simulatie voor Complexe Maatschappelijke Problemen

Met onder anderen:

Albert van der Horst, Centraal Planbureau over CPB modellen; Referent: Piet Verschuren, Radboud Universiteit

Anton Kunst, Academisch Medisch Centrum over Volkgezondheidsonderzoek; Referent: Jan Theunissen, VU

Evert Hoogendoorn, IJsfontein over Serious Games; Referent: Heleen Riper, VU

Cor van Dijkum, Nosmo over Simulatie van Complexe Systemen

Dorien DeTombe, Nosmo over Handling Societal Complexity

 

 

23 mei 2014, 13.00 uur, Wibautstraat 5A (Muller-Lulofs Huis), collegezaal 01A40, Amsterdam

Symposium en Boekpresentatie 'Praktijkgericht onderzoek in discussie'

i.s.m. Hogeschool van Amsterdam, ZonMw

met onder andere:

Alternatieven voor Randomized Controlled Trial (RCT's)

Inleiding: Louis Tavecchio, Universiteit van Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam

Referent: Piet Verschuren, Radboud Universiteit Nijmegen

 

 

1 maart 2013, Universiteit voor Humanistiek. Utrecht

NOSMO Studiemiddag over de Methodologie van Praktijkonderzoek
Programmaboekje  

PLENAIR

Praktijkgericht onderzoek: divers en complex

Inleiding:Piet Verschuren, Radboud Universiteit Nijmegen

Referent:Louis Tavecchio, Universiteit van Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam

Complexiteit in organisaties & Praktijkonderzoek

Inleiding:Harry Kunneman, Universiteit voor Humanistiek

Ondervrager:Gerty Lensvelt-Mulders, Universiteit voor Humanistiek

 PARALLELE SESSIES

onder andere over:

Hoe onderzoek je complexiteit?

Routine Outcome Monitoring in de psychiatrische praktijk   

EEN NIEUW TIJDSCHRIFT

Methodological Review of Applied Research

 

 23 November 2011

Symposium Onderzoek en praktijkontwikkeling in de publieke sector

Georganiseerd door Kenniscentrum Maatschappij en Recht van de HogeSchool van Amsterdam met medewerking van de NOSMO

 

Bijeenkomst Complexe Systemen van 27 november 2009

 

 Hoe was de Methodologendag van 6 juni   2008 ?

 

Hoe was de Methodologendag van 9 maart  2007 ?

 

Hoe was de Methodologendag van 25 november 2005 ?

 

 Hoe was de Methodologendag van 12 november 2004 ?

 

 

TIJDSCHRIFTEN

 

De NOSMO HOST HET VOLGENDE TIJDSCHRIFT

 

 

 

 

 

Onderzoeksgroepen
De NOSMO bestond in het verleden uit de volgende onderzoeksgroep

 

http://nosmo.nl/

b62ca9d3-dd84-467f-983e-38bf4f2da88e