SESSIE

 

Onderzoeken van maatschappelijke complexiteit

Organisatie :

Dorien  DeTombe, NOSMO onderzoeksgroep Methodologie van complexe maatschappelijke problemen

Cor van Dijkum, NOSMO onderzoeksgroep Simulatie

 

 

 

Hoe onderzoek je maatschappelijke complexiteit?

Praktijkanalyse gebaseerd op theorie en methodologie.

Dorien DeTombe, International Research Society on Methodology of Societal Complexity

Het onderzoeken van maatschappelijke complexiteit, de complexiteit van de problemen die dagelijks gepubliceerd worden in kwaliteitskranten, zoals bijvoorbeeld de krediet crisis, heeft een op wetenschapstheoretische basis gebaseerde methodologie nodig. Deze methodologie is te vinden in het vakgebied methodologie van complexe maatschappelijke problemen. De daaruit voortkomende methodologie voor de praktijk is de Compram methodologie ontwikkeld door DeTombe (1994). Deze methodologie schrijft voor dat een probleem in model gebracht kan worden door een groep van experts met kennis van verschillende aspecten van het maatschappelijke probleem. Dit model, het zeven-lagen model, maakt gebruik van een systeem dynamisch simulatie model om de onderlinge verbanden tussen de verschijnselen te kunnen weergeven en om in staat te zijn de gewenste veranderingen uit te proberen in een scenario. Er zijn echter nogal wat kanttekeningen te maken bij het gebruik van de  systeem dynamisch simulatie modellen voor scenario’s. Kritiek van uit verschillende wetenschapsgebieden zoals systeem theorie, chaos theorie en de theorie van complexe maatschappelijke problemen zal worden besproken.

 

 

Onderzoeken en simuleren van complexiteit

Cor van Dijkum, Utrecht University

Niek Lam, Achmea

William Verheul,  Nivel

Dat onze maatschappelijke problemen een complex karakter hebben kan men inmiddels dagelijks in de krant lezen. De vraag dient zich echter steeds meer aan wat daarmee is bedoeld.   Zeker: er zijn vele actoren betrokken bij die problemen, men kan een reeks van factoren aanwijzen die te maken hebben met die problemen die onderling op een ingewikkelde manier samenhangen, er zijn diverse causale verbanden aan te wijzen en er kunnen verschillende waarden en normen meespelen bij de interpretatie van die problemen. Maar is daarmee de situatie  behalve dat het ingewikkeld in elkaar zit dan ook een complexe situatie ? Teruggaande naar een aantal bronnen van het begrip complexiteit wordt besproken wat een complexe situatie is, hoe dat systeem dynamisch is te beschrijven en hoe je het dientengevolge zou moeten onderzoeken. Aan de hand van een praktijkonderzoek naar de communicatie tussen huisarts en patient wordt aangegeven tot welke verrassende resultaten zo’n onderzoek kan leiden.