PLENAIRE VOORDRACHTEN

 

 

Praktijkgericht onderzoek: divers en complex

 

Inleiding: Piet Verschuren, Radboud Universiteit Nijmegen

Veel wetenschappers en mensen in de praktijk denken dat praktijkgericht onderzoek vergelijkbaar is met theoriegericht onderzoek. Anderen denken dat het een gemakkelijke variant is van theoriegericht onderzoek, en dat er daarom in methodologisch opzicht niets nieuws onder de zon is. Weer anderen zien wel verschillen, maar menen desondanks dat in hoofdzaak op de gevestigde methodologie kan worden teruggevallen, algemeen en doorwrochten als deze is. In deze voordracht wordt betoogd dat, vergeleken met het mainstream theoriegericht onderzoek, het praktijkgericht onderzoek in hoge mate divers en complex is. Het gevolg is dat heel andere en veel meer eisen moeten worden gesteld aan het onderzoek en de onderzoeker.

 

Referent: Louis Tavecchio, Universiteit van Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam

 

 

Complexiteit in organisaties & Praktijkonderzoek

 

Inleiding: Harry Kunneman, Universiteit voor Humanistiek

In mijn bijdrage aan deze Nosmo studiemiddag wil ik in drie stappen het belang verhelderen van kritisch complexiteitsdenken voor praktijkonderzoek in (en voor) organisaties. Om te beginnen wil ik het belangrijke  onderscheid verhelderen tussen het dominante paradigma in de complexiteitstheorie en het kritische complexiteitsdenken. Vervolgens wil ik de hoofdlijnen schetsen van het conceptuele instrumentarium dat Mario Giampietro heeft ontwikkeld voor praktisch gericht onderzoek van complexe processen, met bijzondere aandacht voor  het verbinden van descriptieve en normatieve kwaliteit. Tenslotte wil ik het voorafgaande concretiseren aan de hand van het praktijkonderzoek bij de politie waarop Jan Nap in 2012 aan de UvH gepromoveerd is: Vragen naar goed politiewerk. Een proeve van normatieve professionalisering, i.h.b. het methodologische slothoofdstuk.

 

Ondervrager: Gerty Lensvelt-Mulders, Universiteit voor Humanistiek