SESSIE

 

Routine Outcome Monitoring in de psychiatrische praktijk

Discussieleider: Hans Landsheer, Universiteit Utrecht, Dep. Methodenleer & Statistiek FSW

 

 

 

Routine outcome monitoring: achtergrond, ervaringen en nieuwe ontwikkelingen.

Marc Noom, hoofdonderzoeker de Viersprong, Bergen op Zoom

Deze presentatie begint met een korte inleiding over de uitgangspunten van ROM. Welke doelen dient ROM? Vervolgens worden ervaringen besproken met de inzet van ROM-gegevens voor onderzoek, praktijk en beleid. Ten slotte wordt kort stil gestaan bij nieuwe ontwikkelingen op het gebied van onderzoek op basis van ROM.

 

Ervaringen met ROM bij jongeren met een psychosekwetsbaarheid

Tom van Wel, onderzoeker/therapeut ABC - Altrecht, Utrecht.

Op ABC, een gespecialiseerde afdeling van Altrecht voor jongeren met een psychosekwetsbaarheid, werkt bijna 10 jaar met de ROM. De aanvankelijke ambities van de ROM waren tweeledig: [1] ondersteunen van de individuele behandeling en [2] evalueren van het functioneren van de afdeling en van de behaalde behandelresultaten. ABC heeft hier veel in ge´nvesteerd. Wij zijn inmiddels erg enthousiast over ROM en tegelijkertijd ernstig in ROM teleurgesteld. Wij lichten ons enthousiasme en onze teleurstelling toe. Ons leerpunt is: het blijkt onmogelijk om twee goden tegelijk te dienen.

 

Routine Outcome Monitoring (ROM) vanuit methodologisch perspectief

Hans Landsheer, onderzoeker Universiteit Utrecht, Dep. Methodenleer & Statistiek

ROM kan uiteenlopende doelstellingen dienen en bij de verschillende doelstellingen kunnen verschillende validiteitseisen geformuleerd worden. Naast interne validiteit, externe validiteit en instrumentvaliditeit/instrumentbetrouwbaarheid, wordt het begrip lokale validiteit ge´ntroduceerd. Verschillende instrumenten worden besproken. Daarnaast wordt gepleit voor het gebruik van observaties. Een en ander wordt ge´llustreerd aan de hand van concrete, recente ervaringen met ROM studies.

á

 

ROM als interventie. Omdat geen cliŰnt hetzelfde is

Bea Tiemens, Senior wetenschappelijk medewerker bij Pro Persona Centre for Education and Science (ProCES), Renkum

Op basis van het behandelproces worden, in de vorm van een onderzoeksagenda, de vragen over ROM gepresenteerd die om een antwoord vragen. Daarnaast wordt bij de verschillende vragen besproken wat er al bekend is, zoals over de effectieve bestanddelen van feedback.

 

 

Stellingen ter discussie