Valkuilen in cross-cultureel onderzoek

 

Inleiders: Jaak Billiet (KU Leuven) en Fons van de Vijver (Universiteit van Tilburg)

Referenten: Karen Phalet (Universiteit Utrecht) en Peer Scheepers (Radboud Universiteit Nijmegen).

 

 

Sociale wetenschappers die op internationale schaal vergelijkend onderzoek willen doen, komen bij de opzet en uitvoering daarvan voor tal van praktische moeilijkheden en theoretische problemen te staan. Die problemen hebben voor een belangrijk deel betrekking op de generaliseerbaarheid van nationale observaties en de validiteit van interpretaties. In de plenaire sessie buigen twee doorgewinterde comparatisten Jaak Billiet (KU Leuven) en Fons van de Vijver (Universiteit van Tilburg) - zich over enkele harde feiten en methodologische problemen van cross-nationale vergelijkingen. Daarbij worden zij van commentaar voorzien door twee deskundige referenten: Karen Phalet (Universiteit Utrecht) en Peer Scheepers (Radboud Universiteit Nijmegen). Enkele kwesties die de sprekers aan de orde stellen zijn de vergelijkbaarheid van meetinstrumenten, de invloed van non-respons bias in de meting van normatief gevoelige concepten, en verschillen tussen landen in non-respons.

De sprekers geven geen handleiding voor cross-nationaal onderzoek. Wat zij wel bieden, is een realistische uiteenzetting van de sterke en zwakke punten van comparatief onderzoek, van de keuzes die onderzoekers moeten maken en vooral van de valkuilen die zij in hun onderzoek tegen komen. Kortom, voor een ieder die over de landsgrenzen heen wil kijken, heeft deze sessie iets te bieden.

 

 

Terug naar de Website